0554 681 12 38
info@londiniumedu.com
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

İngiltere Vize Başvuru Rehberi ve Dilekçe Örnekleri Kitabı

İNGİLTERE GÖÇMENLİK HUKUKU – VİZE BAŞVURU REHBERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ KİTABI 

Bu kitap, bu alanda Türkiye’de yayımlanmış ilk ve tek kitaptır. İngiltere Göçmenlik Hukuku, yüz binlerce Türk vatandaşının haklarını ilgilendiren bir alan olmasına rağmen, bu alanda şimdiye kadar Türkiye’de herhangi bir yayın yapılmamış olması büyük bir eksikliktir. İngiltere’de yapılan yayınlar ise, Türkiye’den yapılmakta olan vize başvurularını somut olarak ele almadığından, İngiltere Konsolosluğu’nun Türkiye’deki vize uygulamalarını göstermekten uzaktır. Bu sebeple, bu alan­da yapmış olduğumuz çalışmalardan oluşan bilgileri İngilizce yazılı örnekler ve Türkçe tercümeleri eşliğinde okuyucular ile paylaşma görevi ve sorumluluğu bize düşmektedir.

Her sene İngiltere’ye gitmek için binlerce Türk vatandaşı vize başvurusu yapmaktadır. Bu başvuruların bir bölümü kabul edilirken, bazı başvurular, İngiltere Göçmenlik Hukuku kural­larının karmaşıklığı, Konsolosluk’a yetersiz bilgi verme veya eksik belge ibrazı gibi sebeplerle red ile sonuçlanmaktadır. Red ile sonuçlanan bir başvuru, her şeyden önce para ve zaman kaybıdır. Başvuruların vize kuralları ışığında bilinçli bir şekilde yapılmaması, para ve zaman kaybının yanında bazı hakların kaybedilmesi sonucunu da doğurabilir. Umuyoruz ki bu kitap, İngiltere vize başvurularında yapılan yaygın hataların bir kısmının ortadan kalkmasına vesile olacak ve vatandaşlarımızın yaşadığı zaman, para ve hak kayıpları azalacaktır.

Türkiye’de ve pek çok ülkede İngiltere vizesi başvurulan, elekt­ronik ortamda doldurulan başvuru formları ve formlarda yer alan bilgileri ispat eden belgelerin, vize başvuru merkezlerine sunulması ile yapılmaktadır. Kural olarak, ayrı bir dilekçe yazıp başvuruya eklemek gerekli değildir. Ancak, açıklanması gere­ken hususlar olduğunda, mesela başvuru sahibinin daha önce­den yapmış olduğu İngiltere vizesi başvurusu red ile sonuçlanmışsa, yeni başvuruyu yaparken eski başvurudaki red sebeple­rinin nasıl düzeltilmiş olduğuyla ilgili bir dilekçe (uygulamada buna niyet mektubu denilmektedir) yazılması ve bunun başvu­ruya eklenmesi gerekli olmaktadır. Bu yolla başvurunun kalitesi ve aynı zamanda başarı şansı arttırılmaktadır. İşte bu kitap, öncelikli olarak vize başvurularına isteğe bağlı olarak eklenen dilekçelerin nasıl yazılması ve nelerden bahsetmesi gerektiğini gösteren bir kaynaktır.

Bu kitap, İngiltere vize başvuruları konusunda şimdiye kadar fazlaca paylaşılmamış ve yeteri kadar anlaşılmamış olan bazı bilgileri içerdiğinden, İngiltere vizesi başvurularının daha bi­linçli bir şekilde yapılmasına ve İngiltere Konsolosluğu’na daha kaliteli başvuruların gitmesine de dolaylı olarak hizmet edecek­tir. Bununla beraber, bu kitapta yer alan bilgilerin ve görüşlerin, İngiltere Konsolosluğu başta olmak üzere, İngiliz makamlarının resmi görüşleri olmadığını da önemle hatırlatırız.

Bu kitabın amacı, İngiltere Konsolosluğu’nun iyi veya kötü ka­rarlar verdiğini ispat etmek veya Konsolosluk kararlarını tartış­mak değildir. Amacımız İngiltere vizesi başvurularında yaşanan zorluklar konusunda farkındalık meydana getirerek vatandaş­larımızın daha bilinçli başvurular yapmasını sağlamaktır.

Kitapta yer alan dilekçe örnekleri, pek çoğu başarı ile sonuç­lanmış olan vize başvurularında kullanılmış olan dilekçelerden / niyet mektuplarından esinlenilerek hazırlanmıştır. Bu yapılırken, başvuru sahiplerinin şahsa özel bilgileri ifşa edilmeyecek şekilde hareket edilmiştir. Bu sebeple, başvuru sahiplerinin dilekçeleri, yaşadıkları gerçek olaylardan uyarlanmış olmakla birlikte, isimleri başta olmak üzere özel hayatlarına dair bilgilerin yerine temsili ve hayali isimler ve bilgiler kullanılmıştır. Başvuru sa­hiplerinin çalıştıkları işyerleri, belgelerini sunduğu bankalar ve yaşadıkları şehirler de yine başvuru sahiplerinin özel bilgilerini koruma gayesiyle temsili isimler ile değiştirilmiştir.

Kitapta yer alan dilekçe örnekleri her bir vize başvurusu için başvuruya ve kişiye özel olarak yazılmış olduğundan, okuyucu­larımız tarafından yapılacak vize başvurularında aynen kulla­nılmaları mümkün değildir. Okuyucularımıza tavsiyemiz, bu dilekçe örneklerini yapacakları başvurunun özelliklerine göre (başvuru türü, önceden İngiltere vize reddi almış olup olma­maları gibi) kendilerine uyarlayarak kullanmalarıdır.

Bu kitap, bir İngilizce gramer kitabı değildir. Kitaptaki İngilizce metinlerin Türkçe çevirileri, İngilizce aslına en uygun düşecek anlamı verecek şekilde, ama herhangi bir edebi kaygı olmadan yapılmıştır. Esasen Türkçe çevirilerin kitapta bulunmasının faydası, İngiltere vize başvurularının bazı püf noktalarının geniş okuyucu kitleleri tarafından anlaşılabilmesini sağlamaktır.

Kitap siparişi vermek isteyenler doğrudan bize ulaşabilirler.

Konu Başlıkları
 İngiltere Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?
 Öğrenci Vizeleri
 Öğrenci Vizesi Redlerine İtiraz
 Ziyaretçi Vizeleri
 PBS – Puana Dayalı Sistemde Dependant (Eş ve Diğer Bağlı Kişiler) Başvuruları
 Sponsor Mektubu Örnekleri
 İngiltere Vize Kategorileri ve Alt Kategorileri

 

Yoruma kapalıdır.