0232 421 74 16
info@londiniumedu.com
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Öğrenciler için Ankara Antlaşması

 

Öğrenci ya da turist olarak Bir­leşik Krallık’a gelen Türk vatandaş­larının Ankara Anlaşması İş Kurma vizesine başvuru yapabildiklerini sizlere belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere, Ankara Anlaşması 1963 yılında Tür­kiye, bazı Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Avrupa Ekonomik top­luluğu üyeleri arasında imzalanmış olan uluslararası bir anlaşmadır ve Türk vatandaşları bu kapsamda iş kurma ve oturum hakkı isteyebil­mektedir.

Başvuruyu Birleşik Krallık’tan yapabilmek için vatandaşların ül­kede yasal olarak bulunuyor olması gerekiyor. Bu yüzden, turist ya da bazı öğrenci vizeleri için Türkiye’ye dön­meden uzatma başvurusu yapma ve başka bir vize kategorisine geçme izni verilmediği halde, Birleşik Krallık’tan çıkış yapmadan Ankara Anlaşması başvurusu yapılabilmek­tedir.

Özellikle üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlara verilen 2 yıllık ça­lışma izni ve bazı öğrenci vizele­rinden çalışma hakkı kaldırıldık­tan sonra Ankara Anlaşması’na geçiş yapmak isteyen öğrencilerin sayısı arttı.

Türkiye’ye dönmeden başvuru yapabilir miyim ?

Evet yapabilirsiniz. Vize ile gel­diğiniz takdirde ülkede yasal ola­rak bulunuyor sayılırsınız ve baş­vurunuz için vizenizin türü önemli değildir.

Bir yandan okulum devam ederken bir yandan Ankara An­laşması İş Kurma vizesine başvur­mam uygun mudur?

Evet uygundur. Birleşik Krallık’ta tam-zamanlı eğitim haftalık 15 saat­tir. Özellikle master programlarında eğitimin sadece bir kısmı devam zo­runluluğu gerektirir. Eğitiminizden arta kalan zamanlarda kendi işiniz üzerinde çalışabilirsiniz. Kendi işi­niz olacağı için çalışma saatlerinizi esnek olarak ders programınız çer­çevesinde düzenleyebilirsiniz.

Ankara Anlaşması’na geçtikten sonra İngilizce/ lisans / master / doktora eğitimime part-time de­vam edebilir miyim ?

Evet edebilirsiniz. Ankara An­laşması vizesine geçtikten sonra öğrenci vizesinin değil Ankara An­laşması vizesinin kuralları geçerli­dir. Dolayısıyla okula full-time (tam-zamanlı) olarak yazılmak koşulu or­tadan kalkar ve dilerseniz part-time (yarı-zamanlı) olarak eğitiminize devam edebilirsiniz.

Ankara Anlaşması’na başvur­mak için ne kadar sermaye ge­rekli ?

Sermaye yapmak istediğiniz işin doğasına göre değişir. Eğer ofis ya da dükkan bazlı bir iş modeli söz konusuysa, ürün depolayıp satmak, araç almak ya da işçi çalıştırmak gerekiyorsa nispeten daha yüksek sermayeye ihtiyacınız olacaktır. An­cak birçok genç vatandaşımızda söz konusu olduğu gibi evden çalışarak servis vermek istiyorsanız daha az sermaye yeterli olacaktır. Tabii ki net tutar iş planı hazırlanırken bütün faktörler dikkate alındıktan sonra söylenebilir.

İngilizce seviyem ne olmalıdır ?

Orta seviyede İngilizce’ye sahip olmanız yeterlidir. Koşullar ara­sında İngilizce bilme şartı olmasa da, Home Office memurlarının genel tutumu gösteriyor ki işinizi oturt­mak ve yürütmek için sizden, temel iletişimi yürütebilecek seviyede İn­gilizce bilginiz olması beklenmekte­dir. Sadece müşterilerinizle değil, ilgili devlet kurumları, belediyeler, bankalar ve iş ilişkisine gireceğiniz özel kurumlar ile iletişim kurabile­cek seviyede İngilizcenizin olması vizenizin değerlendirilmesinde artı puan getirmektedir.

Başvuruyu yaparken hangi tip uzmanlara danışmalıyım? Kimler Home Office’e benim adıma baş­vuru yapabilir?

Başvurunuzu yaparken bir uz­manla çalışmak istiyorsanız OISC lisansına sahip göçmenlik hukuku uzmanları ve avukatlardan yardım almanız ge­rekmektedir.  Sadece lisanslı göçmenlik uzmanları forma kendi isim ve adreslerini temsilci firma olarak koyabilecektir. Diğer şahıs ve kurumların görevi göçmen­lik uzmanlarıyla karıştırılmamalıdır ve göçmenlik hizmetleri vermek Birleşik Krallık’ta yasal düzenleme­lere tabidir. Yasal yolları ve temsil­cileri kullanmanızı tavsiye ederiz.

Yoruma kapalıdır.